OM PLANTAGERNE

PLANTAGERNES HISTORIE ER PRÆSENTERET I TO JUBILÆUMSSKRIFTER:

100 års jubiæumsskriftet udgivet i 1980  (sort/hvid 21MB)

125 års jubilæumsskriftet udgivet i år 2005  (farve 15MB)

Desuden er forskellige seværdigheder i plantagerne præsenteret på tre info-tavler opstillet ved Staushedevej i Staushede Plantage, ved skydebanen i Langebjerg Plantage og i Revsing Plantage. Indholdet af disse infotavler kan ses her:

Info-tavlen i Staushede
Info-tavlen i Langebjerg
Info-tavlen i Revsing

Info-tavlernes indhold er udarbejdet af Hans Skov. Poul Christensen har venligt stillet materialer og arbejdskraft til rådighed for fremstilling af stativerne. Tavlene blev opstillet i plantagerne i 2005.

KORT OVER SKOVENE

Staushede
Langebjerg
Revsing